top of page

Oligoscan en Detox


Oligoscan is een medisch scan apparaat dat werkt door middel van fotospectrometrie op het weefsel van de handpalm. Onderstaande grafieken zijn de scanresultaten van Oligoscan. Dit is een eenvoudige scanmethode die snel, goedkoop en geheel pijnloos uitgevoerd wordt. De scanner gebruikt een combinatie van lichaamslengte, gewicht en bloedgroep om de meting te ijken.
 
Detoxificatie of ontgifting is een complex samenspel tussen gifstoffen en de relevante bindmiddelen, en niet te vergeten de capaciteit van het lichaam om af te voeren! Onze organen zijn gevoelig voor stress en ze werken nauw samen met elkaar. Dat betekent in de praktijk dat de één binnen 2 maanden ontgift, en dat een ander er een jaar over doet. Onze lever kent een regulier ontgiftingspatroon via biotransformatie, te weten fase 1,2 en 3. Bij sommige mensen worden deze fases niet autonoom voltooid door een verstoring op een orgaansysteem, met als resultaat dat de gifstoffen alleen maar toenemen. In zulke gevallen kan het noodzakelijk zijn om deze blokkade eerst planmatig weg te werken, voordat de lever zijn ontgifting weer correct uit kan voeren. Deze complicerende factoren dragen ongetwijfeld bij aan de discussie of detoxificatie überhaupt werkt of niet, immers bij sommige mensen lijkt er in eerste instantie geen beweging in te zitten waardoor mensen het idee krijgen dat het "niet werkt". Bedenk dat je decennia gebouwd hebt aan de de situatie zoals deze nu is, en dat we in de natuurgeneeskunde elke verstoring stap voor stap in de achteruit mogen oplossen om uiteindelijk onze balans te hervinden.

 

Mineraal Rapport

In het mineraal rapport zien we precies welke mineralen binnen de norm vallen, en welke aandacht verdienen. Vaak zijn er logische verbanden te zien tussen symptomen en tekorten. Het aanvullen van deze tekorten kan bv. zowel de zware metalen de deur uit helpen, (waardoor bv. ontstekingswaarden zakken, en het zenuwgestel meer tot rust komt) als bv de leverfunctie verbeteren, of onze stemming verbeteren. 
Het mooie is dat mineralen in veel gevallen zware metalen kunnen binden. Een mooi voorbeeld hiervan is te zien bij de gifstof aluminium, en het mineraal Silica. Aluminium staat hoog, en Silicium staat laag. Als we nu Silicium gaan innemen, zien we de aluminiumwaarde zakken. (zie onderstaande grafiek).
Tijdens het consult krijg je ook een beeld over voedingsstoffen die rijk zijn aan bouwstenen en gifstoffen, zodat je in de toekomst minder snel in disbalans komt.

So-check_edited.png
bottom of page