top of page

Biofotonentherapie

Biofotonentherapie is een holistische natuurgeneeskundige behandelmethode, gebaseerd op natuurkundige en biologische wetenschap. Het betreft geen symptoombestrijding, oorzaken worden gevonden en weggenomen of in staat gesteld weggenomen te worden. Je kan daardoor spreken van het geholpen zelfgenezend vermogen van het menselijk of dierlijk lichaam.

Wetenschappelijk fundament.


Een gemiddeld menselijk lichaam bestaat uit zo'n 100 biljoen cellen. De Russische embryoloog, Alexander Gurwitsj, stelde al in 1933 dat alle lichaamscellen – weliswaar zwak – licht uitzenden. Dat gebeurt vanuit het DNA. Raar idee dat cellen licht uitstralen? Al eens een energiecentrale gezien die géén licht uitstraalt? Precies! Die vondst is in de jaren zeventig bevestigd door de Duitse natuurkundigen Popp en Mersmann. Lichaamscellen zenden niet alleen licht uit, ze absorberen ook licht en slaan het zelfs op. Iedere lichaamscel straalt zo’n 100.000 lichtimpulsen per seconde uit. Die lichtimpulsen bestaan uit fotonen, lichtdeeltjes (een vorm van elektromagnetische straling) met vele verschillende frequenties en sturen alle biochemische processen aan. Met aansturen wordt hier het activeren, aansturen en controleren bedoeld. Popp en Mersmann ontdekten nog meer. Ze vonden dat een gezonde lichaamscel (optimaal functionerende cel) het licht in coherente (geordende) vorm uitstralen, en dat een zieke lichaamscel (niet optimaal functionerende cel) de lichtimpulsen diffuus (chaotisch) uitstraalt. Beeldvorming: Rechte lijn van een laserstraal v het grote hoekbereik van een zaklamp. Een nog wezenlijker ontdekking was de vondst dat alle materie (materie is energie), dood of levend, zijn eigen specifieke stralingsvorm en trillingsfrequentie heeft. Daarmee ben je dus in staat om met behulp van technologie, heel specifiek ieder afzonderlijk virus, bacterie, orgaan, toxine, medicijn et cetera te identificeren!

Energetisch lichaam.


We wisten al dat materie energie is. We weten dat ons lichaam zowel fysiek als energetisch aanwezig is, en dat deze onmogelijk zonder elkaar kunnen functioneren. We kunnen spreken over een fysiek lichaam en een energetisch lichaam. Heel bijzonder is dat je een onderdeel van het fysieke lichaam kan verwijderen, maar niet van het energetische lichaam. Is bijvoorbeeld een zieke nier verwijdert, dan is deze energetisch nog steeds aanwezig. Sterker nog, hij is aanwezig in dezelfde staat als vlak voor de verwijdering, ziek dus. Als je dit doorziet, dan begrijp je onmiddellijk waarom er fantoompijn kan zijn, en ook waarom de persoonlijkheid van mensen na een orgaantransplantatie veranderd. Je laat dan immers de energie van de een, de ontvanger, samensmelten met de energie van de ander, de donateur. Het is onmogelijk tevoren te bepalen wat het resultaat daarvan zal zijn. Biofotonentherapie is niet mogelijk voor mensen met een donororgaan. Er is immers geen match tussen het fysieke en het energetische orgaan.

Zieke lichaamscellen


Lichaamscellen die niet optimaal functioneren zullen de lichtimpulsen diffuus en verzwakt uitzenden. Dat verstoord de onderlinge communicatie, de aansturing van de biochemie, waardoor de biochemische processen (bijvoorbeeld de celstofwisselingsprocessen) niet meer optimaal zullen verlopen, er ontstaan blokkades. We verliezen energie, gaan klachten vertonen, het immuunsysteem verzwakt, we worden zwak en ziek. Pathogenen en toxines krijgen steeds meer de ruimte, steeds meer vrijheid van handelen. Het lichaam is eenvoudigweg niet meer in staat om zichzelf in voldoende mate te genezen, een normale, continue taak van het lichaam.

Hoe ontstaan zieke lichaamscellen?


Daar beginnen we steeds meer van te begrijpen. Met name Dr. Ryke Hamer heeft met de ontwikkeling van zijn 5 biologische natuurwetten (een relatief nieuwe medische basiskennis) enorm veel bijgedragen aan kennis en begrip hiervan. Wat de mens heeft meegemaakt, bewust en onbewust, gecombineerd met hoe we daarmee bewust en onbewust omgaan (bewustzijnsniveau) is sterk bepalend binnen GNM. Vanzelfsprekend spelen voeding, toxines en degeneratie ook sterk bepalende rollen. Heel belangrijk, met voeding wordt hier veel meer bedoeld dan de meeste mensen denken dat voeding is.

Hoe helen we zieke lichaamscellen?


Dat doen we helemaal zelf. Het zelfgenezend vermogen van de mens is immers onvoorstelbaar groot. Maar, om dat zelf te kunnen in moeilijke, gecompliceerde omstandigheden is soms enige hulp nodig.

De Biofoptonen therapeut


De biofotonen therapeut is per definitie stevig opgeleid. Je kan de benodigde technologie niet aanschaffen zonder opleiding, gelukkig maar. Naast het leren werken met de technologie, is er veel aandacht voor de werking van het energetische lichaam en natuurlijk de persoon zelf.

De technologie


Het instrument (de ‘Shiren’ of de 'Starlight') is een briljante uitvinding van de Nederlander Johan Boswinkel. De productie ervan is uitbesteed aan een Duits bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van medische apparatuur. In essentie is het een biofeedbacksysteem bedoeld voor zowel diagnoseondersteuning als behandeling. De diagnose en tussenmetingen geschieden door middel van electro-acupunctuur. De feitelijke behandeling door middel van corrigerende lichtfrequenties door het vasthouden van glazen staven (elektrodes) en voetplaten die met glasvezelkabels zijn verbonden met het instrument. De ene elektrode neemt op wat het lichaam uitstraalt. In het instrument wordt dat licht vervolgens omgedraaid (180 graden in fase verschoven) en teruggegeven aan het lichaam via de andere elektrode. Er wordt per definitie behandeld met de persoonlijke lichaamseigen lichtfrequenties.

De diagnose


Na een uitgebreide anamnese wordt met een meetpen op een groot aantal acupunctuurpunten (dat kunnen er meer dan 100 zijn) op de vingers en de tenen gemeten waar in het lichaam biochemische processen en orgaanfuncties verstoord zijn. Deze acupunctuurpunten liggen altijd op de meridianen die corresponderen met organen en klieren. De therapeut neemt in de beoordeling van oorzaak en gevolg, meer mee dan de resultaten van de acupunctuurpuntmetingen. Zo worden ook aspecten zoals de vijf-elementenleer, de chakra’s, de emoties en de orgaanklok meegewogen. De bevindingen worden afgezet tegen ervaring en intuïtie en dienen vervolgens als keuze voor het op dat moment noodzakelijke behandelprotocol voor het instrument. Meestal is er sprake van het in een biochemisch logische volgorde, laag voor laag oplossen (corrigeren) van gevonden verstoringen, blokkades. Alsof er schil voor schil een ui wordt afgepeld om steeds te kunnen zien wat zich precies onder iedere schil bevindt om zo tot de kern te kunnen komen.

De behandeling


De feitelijke technologische behandeling bestaat uit het ontvangen van corrigerende lichtimpulsen via het vasthouden van twee glazen staven en soms ook via een glazen plaat waarop een blote voet rust. De corrigerende lichtimpulsen zijn 180 graden tegengesteld aan de verstoorde lichtimpulsen waardoor deze worden opgeheven en de oorspronkelijk natuurlijke frequenties worden aangeboden en verankert. Hierdoor worden blokkades opgeheven en wordt het immuunsysteem weer in staat gesteld optimaal te functioneren. Het lichaam kan zichzelf weer gaan genezen. Tenslotte wordt na het ontvangen van de corrigerende lichtimpulsen weer gemeten aan de acupunctuurpunten om te controleren of en in welke mate de eerder vastgestelde verstoringen zijn opgeheven, balansen weer zijn hersteld. Iedere volgende behandeling vertrekt weer vanuit de diagnose, een volgende laag wordt aangepakt, een reeds behandelde laag wordt wellicht nog eens behandeld, ter verankering.

Bewustwording


Biofotonentherapie draait om een holistische benadering van de cliënt. De samenhang tussen klachten en het functioneren van het energetisch lichaam is cruciaal. Met de behandeling is veel te bereiken en te herstellen, op relatief korte termijn. In combinatie met een zich ontwikkelend bewustzijn zullen de mogelijkheden voor serieuze en blijvende gezondheidswinst welhaast onbeperkt zijn.

Contra-indicatie Biofotonentherapie
- Mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan.
- Mensen met geheel of gedeeltelijk door kunststof vervangen bloedvaten.

bottom of page